TRACK&TRACE
BOOKONLINE
CERE OFERTA
E-COMMERCE

1. Introducere

Bookurier efectuează servicii de curierat intern şi extern de colete pentru Clienti având în general personalitate juridică, care încheie un contract pe termen lung cu Bookurier pentru furnizarea serviciilor şi care achită contravaloarea serviciilor periodic, ulterior prestării acestora.

In fiecare caz Clientul plăteşte contravaloarea serviciilor.

Termenii si conditiile stabilesc produsele si obligaţiile asumate de către Bookurier ca prestator, precum şi toate acele condiţii ale căror îndeplinire este necesară din partea Clientului, pentru ca Bookurier să poate efectua transportarea coletelor într-o manieră corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

Bookurier oferă de fiecare dată un serviciu din uşă în uşă şi exploatează mijloace de comunicare şi organizaţionale care să satisfacă toate cerinţele Clienţilor legate de informaţiile solicitate telefonic sau prin internet.

2. Serviciul de relaţii cu clienţii

Bookurier are la sediul său serviciul de Relaţii cu clienţii care în zilele lucrătoare are program de lucru între orele 9-17:30 şi oferă informaţii despre livrare pe baza numerelor coletelor iar la cerere trimite Clientului dovada livrării      şi administrează eventualele reclamaţii legate de transportul de colete.

 • Bookurier garanteaza livrarea oricarei expeditii in bune conditii si in deplina confidentialitate, oriunde pe teritoriul Romaniei in termen mediu de 24 de ore si intr-un termen maxim de 48 de ore cu exceptia cazului fortuit sau fortei majore. Termenul de livrare nu include zilele de week-end si sarbatorile legale.
  Bookurier a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala , totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
  Bookurier nu este obligat sa ia in considerare o reclamatie decat in momentul in care s-a efectuat plata contravalorii serviciilor de transport. NU se iau in considerare  reclamatiile efectuate ulterior livrarii.
  Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la Bookurier toate documentele necesare in vederea efectuarii unor analize corecte si complete(PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza) Reclamatiile cu privire la ambalaj, numar de colete ori greutatea acestora se fac la livrare si nu ulterior acesteia.
  Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciile oferite poate formula o reclamatie scrisa prin mail, fax sau plic adresata Departamentului Relatii cu Clientii, in termen de 30 zile pentru serviciile incluse in sfera serviciului universal si 90 de zile pentru serviciile neincluse in sfera serviciului universal.
  Daca reclamatia se refera la timpul de livrare atunci trebuie sa cuprinda numarul de AWB.
  Daca reclamatia priveste alte detalii ale expeditiei (ex: obiect, modalitate de manipulare etc) pe langa numarul de AWB ,aceasta trebuie sa fie insotita de toate documentele pe care reclamantul isi intemeiaza pretentiile (ex.factura, note scrise, declaratii etc). Departamentul Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei in masura posibilitatilor telefonic, prin mail daca reclamantul face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru si prin completarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic si raspunde in scris reclamantului prin mail, fax sau adresa de raspuns in functie de modul cum a primit reclamatia si solicitarea reclamantului.
  Termenul de solutionare a reclamatiilor este de 15 zile de la data introducerii reclamatiilor pentru serviciile incluse in sfera serviciului universal si 30 de zile de la data introducerii reclamatiilor pentru serviciile neincluse in sfera serviciului universal. Reclamatiilor cu privire la modul de expediere sau timpul de livrare li se raspunde in ziua inregistrarii reclamatiei la Departamentului Relatii cu Clientii iar daca reclamatia se dovedeste intemeiata reclamantul va fi despagubit in maxim 72 de ore.
  Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei. Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale Bookurier este obligat sa acorde despagubiri. Bookurier colecteaza si livreaza exeditiile prin mijloace proprii , colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale dar raspunde solidar fata de clienti astfel:
 • In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarata, Bookurier acorda o despagubire egala cu suma reprezentand tariful pentru un colet, indiferent de greutate, si expediaza gratuit urmatorul colet catre destinatia respectiva.
 • In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata ,Bookurier acorda o despagubire egala cu intreaga valoare de achizitie a produsului din colet daca aceasta nu depaseste suma de 500 lei. Pentru expeditiile cu valoare declarata de pana la 500 lei, Bookurier asigura gratuit valoarea coletului.
 • In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, Bookurier acorda o despagubire cu intreaga valoare de achizitie daca aceasta  depaseste suma de 500 lei doar in cazul in care expeditorul a platit catre Bookurier o asigurare suplimentara de 1%  din ce depaseste suma de 500 lei asigurata gratuit de Bookurier.

Pentru cazurile mai sus mentionate, in afara despagubirilor prevazute mai sus ,Bookurier nu taxeaza aceste expditii. In urmatoarele cazuri Bookurier este exonerat de raspundere :

 • Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
 • Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care Bookurier nu este chemat potrivit legii sa raspunda;
 • Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar;
 • Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare.Bookurier este furnizor de servicii “Express” si garanteaza livrarea expeditiilor intr-un termen, dupa cum urmeaza:
 • 6 ore pentru expeditiile livrate in aceeasi localitate (serviciul Loco Urgent);
 • 24 ore pentru expeditiile livrate in acceasi localitate si pe intreg teritoriul Romaniei;

Pentru fiecare zi de intarziere peste termenele de livrare prevazute mai sus, Bookurier va plati o penalitate de 1% pe zi din valoarea taxei de transport prestat necorespunzator. In cazul serviciului (Loco Urgent), pe langa cei 1% pe zi din valoarea taxei de transport prestat necorespunzator , Bookurier returneaza expeditorului diferenta de bani dintre serviciul  (Loco Urgent) si   cel obisnuit.

Datele de contact a serviciului de relaţii cu clienţii:

Adresa :  Bragadiru , Sos Alexandriei 99A

Telefon: 031.425.32.54

Fax:       031.425.32.55

E-mail  reclamatii@bookurier.ro ;

Informaţia despre livrarea coletelor (status) se poate descărca începând cu a doua zi lucrătoare de la preluarea coletului de pe pagina de internet www.bookurier.ro pe baza numărului de colet din meniul Track & Trace.

3. Scopul, valabilitatea regională a Termenilor si conditiilor ale Bookurier

Bookurier transportă colete în exclusivitate pe baza unui contract valid şi în vigoare. Contractul se poate încheia în forma obişnuită, în scris.

Termenii si conditiile sunt valabile în cazul tuturor activităţilor firmei Bookurier, în primul rând pentru efectuarea activităţilor integrate de transport de colete, pentru preluarea coletelor, pentru încărcarea şi descărcarea, manipularea, transbordarea lor, pentru depozitarea provizorie din cauza imposibilităţii de livrarea a acestora, precum şi pentru desfăşurarea transportului de colete la export în ţările din reţeaua Bookurier.

4. Colet, etichetă colet, ambalare, adresare, sigilare

Ambalarea cu grijă şi adecvată a mărfii asigură că coletul expediat va corespunde manipulărilor mecanizate ale coletelor, încărcării lor, transportului pe drumul public şi astfel marfa să ajungă fără deteriorări la destinaţie.

Bookurier îşi asumă răspunderea doar pentru coletele ambalate şi adresate corespunzător.

Manipularea coletelor în sistemul Bookurier este asigurată de o tehnologie profesională, de aceea nu se pot preda coletele care nu pot fi manipulate cu tehnologii utilizate în transportul de colete.

La ambalare trebuie respectate următoarele condiţii:

 • Pot fi expediate numai pachete complet sigilate,
 • Pachetele din care ies obiecte lungi şi ascuţite nu sunt potrivite pentru transport,
 • Cutiile trebuie exploatate optim, dimensiunile şi calitatea corespunzătoare a materialului ambalajului precum şi umplerea spaţiului interior protejează marfa,
 • Marfa fragilă trebuie ambalată cu polistiren sau alte materiale de căptuşire şi de umplutură; inscripţia „Fragil” atenţionează, dar nu protejează marfa,
 • Articolele de tehnica telecomunicaţiilor(IT) care urmează să fie reparate vor fi predate în ambalajul original, complet, cu completarea corespunzătoare, în cazul preluării sau schimbului de colete,
 • Sticlele, flacoanele introduse în colet trebuie protejate unele de celelalte, iar în partea de jos şi de sus printr-un strat protector,
 • Marfa cu forme speciale care se ambalează greu trebuie protejată şi cu altfel de ambalaje,
 • Cutia de carton trebuie sigilată pe fiecare parte cu bandă de lipit cu logo-ul firmei, dacă există această posibilitate,
 • Nu se pot prelua cutii legate cu bandă, deoarece ambalajul se poate destrăma şi doar unitatea de colet identificată prin etichetă ajunge la destinaţie,
 • Plicul conţinând adresa, eticheta, foaia de expediţie, respectiv autocolantele prin care sunt identificate serviciile suplimentare trebuie lipite pe suprafaţa cea mai mare a coletului,
 • În cazul expedierii mai multor colete la aceeaşi adresă, autocolantele prin care sunt identificate serviciile suplimentare trebuie lipite pe fiecare colet,
 • În cazul comenzii ramburs suma de încasat trebuie indicată pe lista ramburs sau cu ajutorul datelor trimise pe cale electronică şi pe colet, prin utilizarea autocolantului sistematizat de către Bookurier (în cazul  mai multor colete autocolantul ramburs trebuie lipit pe fiecare colet, iar suma de încasat va fi indicată corespunzător valorii fiecărui colet). În cazul comenzilor greşite, incomplete Bookurier va depune toate eforturile pentru clarificarea situaţiei.
 • Nu se poate preda marfă periculoasă nici chiar cu inscripţionare exterioară.
 • Pentru Bookurier este importantă evitarea daunelor, de aceea acordă partenerilor consultanţă în ceea ce priveşte ambalarea care poate fi solicitată de la serviciul de Relaţii cu clienţii.
 • Aplicarea etichetei „Fragil” nu scuteşte expeditorul de obligaţiile ambalării coletului corespunzător naturii mărfurilor, deoarece această etichetă nu protejează marfa!

BOOKURIER NU RASPUNDE DECAT PENTRU COLETELE AMBALATE CONFORM TABELULUI DE MAI JOS :

CATEGORIE PRODUS TIP PRODUS AMBALAJ CORESPUNZATOR
MARFURI CASANTE STICLARIE Ambalaj din lemn (sau carton presat), umplut cu polistiren sau alt material protector.
PARBRIZE/GEAMURI Ambalaj de lemn, umplut cu polistiren sau alt material protector.
BAUTURI/LICHIDE IMBUTELIATE IN STICLA Ambalaj special compartimentat din lemn,umplut cu polistiren sau alt material protector.
TABLOURI/GRAVURI Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.
MARFURI FRAGILE PIESE AUTO Ambalaj de carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector.
ECHIPAMENT ELECTRO-CASNIC, JUCARII Ambalaj de carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector.
DISCHETE, BENZI, CD-URI, CARTI, REVISTE Ambalaj de carton sau plastic.
INSTRUMENTE MUZICALE Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.
  FRIGIDERE Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.
ARAGAZ Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.
MASINA DE SPALAT Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.

Compania Bookurier a implementat pe platforma siteului sau, aplicatia BookOnline pentru a usura introducerea datelor si a avea o acuratete suplimentara asupra lor .Serviciul ofera clientilor metode de transimtere a datelor privind expeditiile, via internet astfel:

Se intra in aplicatie unde clientul isi poate introduce datele privind expedierea. Datele astfel transmise se stocheaza direct in baza de date Bookurier.

In urma introducerii datelor pentru fiecare expeditie, clientul poate lista din aplicatia BookOnline, eticheta expeditiei care contine datele expeditorului si ale destinatarului, precum si codul de bare de identificare si urmarire a expeditiei. Clientul poate obtine un borderou al expeditiilor introduse/transmise, ce poate fi listat spre a fi semnat de catre agentul Bookurier, iar un alt exemplar sa fie inmanat agentului Bookurier, ca document de insotire, pana la HUB-ul central. Utilizarea BookOnline ajuta la o mai mare acuratete a informatiilor; transmiterea tuturor datelor despre destinatar; scrierea datelor pe borderou (introducerea acestor date in sistem de catre operatorii Bookurier, dubleaza posibilitatea aparitiei erorilor); expeditiile transmise direct de catre client in baza de date Bookurier pleaca mai repede catre destinatii, informatiile existand deja la Bookurier la momentul introducerii lor de catre expeditor; existenta informatiilor privind volumul expeditiilor, inainte ca acestea sa ajunga la sediul Bookurier, ofera compartimentului de logistica posibilitatea de a configura mai judicios componenta flotei, astfel incat expeditiile sa fie optim repartizate pe masini, in conditii de deplina siguranta si integritate.

Ghid de utilizare:

 1. In cazul in care utilizatorul nu are un cont creat, se apasa butonul de “Inregistreaza-te”.
 2. Pentru inregistrare, se introduc datele cerute in formular si se apasa butonul “Inregistreaza-te
 3. Dupa inregistrare, se merge la pagina de login si se introduc userul si parola, apoi se apasa butonul “Login
 4. Pentru a introduce un colet nou in sistem, se introduc datele cerute in formular si se apasa butonul “Salveaza colet
 5. Pentru a imprima bordero-ul, se merge in “Colete active” si se apasa “Imprima borderoul”. Se imprima doua borderouri; unul ramane la dumneavoastra iar pe celalalt il ia curierul.
 6. Pentru imprimarea etichetei, se merge in “Colete active” si se apasa “Imprima eticheta” pentru fiecare colet in parte.
 7. In cazul in care ultilizatorul si-a schimbat adresa, numarul de telefon etc, se merge la “Editeaza cont” si se introduc datele noi.
 8. Apasand  „anunta pentru ridicare” vom primi automat un mail cu comanda dumneavoastra pentru ridicare impreuna cu toate datetele necesare.
 9. Pentru iesire din aplicatie, se apasa butonul “Logout”.

5. Preluarea coletelor

Coletele se preiau în fiecare caz de la domiciliul Clientului.

Şoferul Bookurier nu verifică la preluare dacă coletele corespund, dar poate să refuze preluarea coletelor în mod evident necorespunzătoare.

Şoferul sau angajatul preluator va prelua coletele contra unui borderou (care va fi semnat de către şofer), dar pe aceasta va fi confirmat numai numărul coletelor preluate. Înregistrarea pe articole a coletelor şi cântărirea acestora conform celor stipulate în contract se va efectua la punctul de lucru al Clientului, la Depozitul Bookurier.

6. Livrare

La livrare şoferul va preda destinatarului coletul ambalat cu grijă şi cu adresa lizibilă. Şoferul nu poate fi reţinut la livrare, în cazul în care este reţinut, livrarea poate fi întreruptă.

Livrarea coletelor se efectuează contra semnăturii destinatarului sau a unor persoane despre care se presupune pe baza circumstanţelor că sunt îndreptăţite la preluarea coletelor. Aici intră înainte de toate persoanele prezente în încăperile destinatarului şi cele care dispun de împuternicire.

Predarea va fi confirmată de către destinatar prin semnătura sa pe formularul emis de Bookurier. Pe lângă semnătură, şoferul va solicita şi numele celui care preia coletul.

Livrarea va avea loc numai după plata taxei ramburs (dacă este cazul) şi după semnarea confirmării de primire. Destinatarul nu poate controla conţinutul coletului înainte de aceasta.

7. Limitele de greutate şi de dimensiune ale coletului

Se pot expedia colete a cel mult 40 kg bucata (în caz de export până la 50 kg). Circumferinţa (circumferinţă = 2X înălţime + 2x lăţime + 1x lungime) nu poate fi mai mare de 3 m, iar lungimea maximă aprobată a coletului este de 2 m, înălţimea maximă de 0,6 m şi lăţimea maximă de 0,8 m.

Bookurier cântăreşte fiecare colet – conform contractului – automat pe cântar electronic la recepţionarea coletului în depozit sau în unitatea de sortare şi înregistrează datele de greutate asignate la numărul coletului. Datele de greutate constituie automat datele de bază ale facturării.

Coletele care depăşesc greutatea de 40 kg sau limitele dimensionale nu vor fi livrate de către Bookurier. Bookurier este îndreptăţit să direcţioneze coletele care nu pot fi livrate astfel către alţi transportatori, care acceptă să transporte asemenea colete, şi să debiteze Clientul cu costurile aferente. Garanţia livrării la termen nu este valabilă la astfel de trimiteri.

8. Obiectele excluse din serviciile Bookurier

Sunt excluse de la preluare:

-produsele ambalate necorespunzător şi/sau produsele care nu sunt ambalate conform uzanţelor business,

-trimiterile care au vizibil o supragreutate şi sunt supradimensionate,

-coletele legate cu bandă,

-produsele alterabile, care pot fi contagioase, pot provoca greaţă,

-rămăşiţele umane,

-animale vii şi plante,

-produse ambalate vrac,  în pungi, în saci,

-mărfuri cu valoare deosebită, cum sunt de exemplu banii, metalele preţioase, documentele de valoare financiară, taloanele câştigătoare extrase şi cele similare, perle, pietre preţioase, bijuterii,

-obiecte de artă, obiecte cu valoare predilectă,

-produse sensibile la temperatură,

-muniţie, arme de foc, explozibile şi similare,

-colete adresate către căsuţa poştală a destinatarului,

-în cazul coletelor de export produse de redevenţă, băuturi alcoolice, tutun şi coletele expediate pentru persoane fizice,

-produsele considerate periculoase conform ADR (Ordonanţă despre transportarea pe drumuri publice a mărfurilor periculoase).

În cazul coletelor predate cu destinaţie externă sunt excluse din preluare, în afară de acestea, bunurile mobiliare personale, produsele de redevenţă şi bunurile de consum impozabile şi mărfurile însoţite de ATA-Carnet.

9. Serviciile furnizate

Bookurier prestează serviciile ca şi transportator. Bookurier apelează la transportatori independenţi, a căror activitate o verifică pe parcursul întregii execuţii şi garantează calitatea acestei activităţi. Aceste prestări vor apărea pe factură ca şi servicii mijlocite şi nu vor apărea defalcat după caracterul lor.

Bookurier preia colete fără a le verifica conţinutul, colete sigilate, nedeteriorate şi le va preda destinatarului sigilate, fără să le verifice conţinutul.

În cazul deteriorării vizibile a coletului sau a ambalajului, Bookurier permite şi verificarea conţinutului, iar rezultatele vor fi notate într-un proces verbal împreună cu destinatarul pentru a soluţiona despăgubirea.

Amploarea, caracteristicile şi condiţiile serviciului:

1. Cuprinsul serviciilor: preluarea coletelor predate în Depozitul Bookurier sau unitatea centrală, sau la sediul indicat de Client, transportarea coletelor la destinatar. Bookurier satisface în primul rând cerinţele Clientului şi îşi asumă sarcina de a transporta colete pe costul acestuia.

2. Livrarea coletelor se efectuează contra semnăturii destinatarului sau a unor persoane despre care se presupune pe baza circumstanţelor că sunt îndreptăţite la preluarea coletelor. Aici intră înainte de toate persoanele prezente în încăperile destinatarului şi cele care dispun de împuternicire.

3. Livrarea coletelor care s-au predat către Bookurier până la ora agreată se va efectua a doua zi lucrătoare („24 de ore” nu înseamnă timpul de execuţie, indică în exclusivitate următoarea zi de lucru.)

Timpul de tranzit în cazul trimiterilor externe (export) este între 2-5 zile lucrătoare (date informative), timp care se poate prelungi cu timpul necesar vămuirii.

4. În cazul unei prime livrări nereuşite, a doua încercare de livrare este parte a serviciului de bază. În cazul în care motivul nelivrării este adresa incorectă sau altă cauză, care poate fi corectată de către Client, Bookurier va soma Clientul să corecteze eroarea. În cazul eşuării celei de-a doua încercări de livrare sau nereuşitei procedurii de corectare, coletul va fi returnat Clientului.

Dacă coletul nu poate fi livrat, Bookurier îl va depozita timp de 5 zile lucrătoare (exceptând perioada de concediu indicată de destinatar, în acest caz îl depozitează timp de 10 zile lucrătoare), după expirarea acestei perioade coletele vor fi returnate – fără nici o notificare – Clientului.

Bookurier nu efectuează o a doua încercare de livrare a coletului şi coletul va fi returnat Clientului în cazul în care se refuză preluarea sau în baza indicaţiilor date de Client pe parcursul procedurii de corectare.

5. Bookurier oferă Clientului telefonic, respectiv prin sistemul de căutare on-line informaţii despre coletele livrate (IOD) începând cu dimineaţa celei de-a doua zile lucrătoare după preluarea coletelor. Confirmarea de livrare în scris (POD) se poate solicita gratuit de Client pentru 5 % din numărul mediu al coletelor predate într-o zi. Bookurier are dreptul de a solicita taxe rezonabile pentru emiterea de acte oficiale, dacă solicitările depăşesc acest procent. Foaia de transport semnată (Rollkarte POD) sau confirmarea de primire care o înlocuieşte, recunoscută electronic (în scanner) şi semnată este considerată document corespunzător de livrare.

6. Cash-Service/Ramburs se va efectua doar pe baza comenzii regulamentare, în scris a Clientului, Bookurier este în totalitate responsabil pentru sumele ramburs încasate (preluate contra unei chitanţe).

Neîncasarea sumelor ramburs însă nu înseamnă datorie din partea Bookurier faţă de Client, tot destinatarul este dator cu suma, condiţiile de asigurare obişnuite nu acoperă sumele ramburs neîncasate.

În cazul omiterii încasării sumelor ramburs Bookurier este responsabil până la taxa serviciului, apoi este dator să colaboreze la încasările ulterioare.

7. Pe parcursul prestării serviciilor personalul Bookurier colaborează direct cu personalul Clientului şi al Destinatarului, de aceea evitarea obstacolelor apărute pe parcursul colaborării nu îi sunt în putinţă. Dacă în cazul acestor servicii sarcinile nu se pot executa dintr-un motiv oarecare, Bookurier nu îşi asumă răspunderea materială pentru întârzierea acestora şi pentru eventualele pagube ivite. Clientul nu poate cere despăgubiri firmei Bookurier pentru rezultatele înmânării coletelor închise, sigilate, care au fost preluate pe articole.

8. În cazul în care Clientul va expedia colete pentru hipermarketuri, unde coletele se predau în exclusivitate prin serviciile suplimentare de mai sus (confirmarea foii de expediţie, predare pe articole) sau prin una din serviciile de mai sus fără să anunţe în prealabil Bookurier, Bookurier are dreptul să presteze serviciul şi să factureze contravaloarea acestuia şi fără convenţii încheiate în prealabil.

10. Tarifele  transportării coletelor, rambursarea cheltuielilor

Preţurile vor fi convenite de Bookurier şi de Client în contractul privind transportul de colete, respectiv în modificările aduse acestui contract. (Contractul se consideră acceptat începând cu acceptarea ofertei în scris sau verbale şi începând cu solicitarea  unui serviciu).

Decontarea cu Clientul a mărfurilor retur, a redirecţionărilor mărfurilor cu dimensiuni neobişnuite se efectuează conform listei de preţuri în vigoare.

Bookurier porneşte în cazul mandatelor export de la premisa că Clientul răspunde pentru corectitudinea condiţiilor de livrare comunicate. De aceea dacă conform condiţiei de livrare destinatarul extern trebuie să plătească taxe vamale, impozite, taxe, costuri sau cheltuieli sau dacă acestea apar din cauza destinatarului extern, Clientul intern trebuie să ramburseze către Bookurier acele cheltuieli dacă nu au fost achitate de către destinatarul extern.

11. Obligaţiile Clientului

Clientul este obligat să ambaleze fiecare colet după cerinţele manipulării coletelor şi să le prevadă cu etichetele completate în întregime, respectiv să le prevadă cu documentele aferente. Bookurier nu răspunde pentru greşelile de completare. Pe datele de expediere trebuie să fie corecte în primul rând datele Destinatarului. .

În cazul în care Clientul predă vreunul dintre produsele excluse la punctul 9. sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile de mai sus, Bookurier are dreptul de a sista furnizarea serviciilor către acesta.

12. Drept de dispoziţie

În cazul în care destinatarul lipseşte, Clientul poate împuternici Bookurier să livreze expedierea unui vecin sau altei persoane corespunzătoare, eventual să o lase în cutia poştală a destinatarului sau poate accepta chiar şi notificarea şoferului ce înlocuieşte confirmarea de primire. În aceste cazuri de împuterniciri – în scris sau verbale – confirmarea de primire (IOD, POD) va fi redactată într-o formă implicit modificată.

13. Facturare, plati anticipate

Bookurier prestează serviciile doar în cazul decontării serviciilor de către Client.

Factura serviciului prestat va fi emisă întotdeauna ulterior, pe baza convenţiilor, de 2 ori pe lună sau într-un singur ciclu de facturare.

Prestarea se va factura pe tipul serviciilor, pe o singură sumă, termenul de plată fiind 7/14 zile lucrătoare de la emiterea facturii. Achitarea facturii se efectuează întotdeauna prin virament. Anexa facturii conţine detalierea după numărul coletelor, specificând greutatea cântărită şi tariful.

Clientul este obligat să achite factura prin virament, la termen. În caz de întârziere, Bookurier va calcula penalizări de întârziere începând cu prima zi de întârziere şi solicită rambursarea cheltuielilor legate de încasarea creanţelor.

14. Asigurarea, evenimente de daună

Bookurier asigură Clientului în cazul pagubelor imputabile firmei – daunele provocate de manipularea neatentă, neprofesionistă a coletelor, pierderea parţială sau totală a coletelor, distrugerea acestora – acoperirea despăgubirii (asigurare colet). Asigurarea nu acoperă pierderile colaterale, ci doar valoarea de achizitie.  Sunt excluse pagubele indirecte.

Pretenţii justificate de despăgubiri există în cazul daunelor acoperite, când solicitarea de despăgubire este adresată  in în termen de 3 zile de la prestare, respectiv cel mult 8 zile de la returnare şi daunele au fost provocate din culpa prestatorului – acest lucru putând fi dovedit.

Depasirea  acestui termen duce la anularea  pretentiilor de  despăgubire.

În cazul asigurării cuprinse în preţul de bază al serviciului prestat suma de asigurare corespunde valorii de achizitie, la care în cazul dat se mai poate calcula taxa serviciului prestat, dar poate fi cel mult  500 RON/colet.

Clientul poate să încheie o asigurare pe o sumă mai mare – în cazul achitării unei taxe separate –, dar aceasta se va realiza în exclusivitate pe baza înţelegerii stabilite anterior cu Bookurier

Nu se consideră pagube, dacă Bookurier îndeplineşte cu întârziere comanda, omite încasarea sumei ramburs sau returnarea foii de expediţie, dar poate dovedi în propriul sistem livrarea coletului. În aceste cazuri revendicările Clientului pot fi impuse destinatarului, Bookurier răspunde în asemenea cazuri doar până la taxa serviciului prestat.

Fără acordul Bookurier este exclusă cesionarea solicitărilor de asigurare din partea Clientului către terţi.

Bookurier nu asigură acele valori care sunt deja protejate printr-o altă asigurare. Clientul are dreptul de a încheia o asigurare suplimentară.

Prestatorul ia măsuri privind achitarea sumei de despăgubire, pe care o consideră el întemeiată, în termen de opt zile calendaristice, începând cu ziua stabilirii acesteia.

15. Prescriere

Solicitările în oricare temei juridic faţă de Bookurier vor fi prescrise după sase luni, începând cu ziua a 15-a de la acest termen.

16. Limitarea generala sau locala a serviciului şi sistarea acestuia

Bookurier poate limita transportul de colete faţă de cele stipulate în actualele Termeni si conditii, sau îl poate sista în caz de forţă majoră sau când măsuri oficiale fac necesară aceasta.

Bookurier poate sista provizoriu în anumite sectoare executarea serviciilor din cauza restricţiilor din trafic sau a condiţiilor meteorologice, sau se poate abate de la ordinea de livrare aplicată în general.

Clienţii vor fi anunţaţi de Bookurier de limitarea sau sistarea executării serviciilor.

În aceste cazuri Clientul nu poate solicita despăgubiri.

17. Protecţia datelor, obligaţie de confidenţialitate

 Conform cerintelor Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,modificata si completata si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatilor electronice Bookurier Logistics SRL are obligatia de a administra in condintii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este confirmarea de primire.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare expeditorului.Refuzul dvs. determina despagubirea ccoletului.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate doar expeditorului la solicitarea acestuia.

1. Bookurier, prelucrează şi transmite datele legate de executarea serviciilor de livrare a coletelor, respectiv datele pe care le-a aflat pe parcursul executării serviciilor luând în considerare cele cuprinse în legea privind protecţia datelor personale şi a divulgării datelor de interes public – cu diferenţele cuprinse în alineatele 2-6.

2. Bookurier poate să cunoască conţinutul coletului transportat doar în măsura necesară executării serviciului.

3.   Bookurier

a) nu are voie să deschidă coletul – cu excepţia celor cuprinse în alineatul 5. ;

b) poate să studieze coletele nesigilate doar pentru a stabili datele necesare preluării, prelucrării, transportării, respectiv înmânării acestora şi doar în măsura corespunzătoare;

c) nu are voie să divulge altora – cu excepţia expeditorului, a destinatarului, respectiv a organizaţiilor amintite în alineatul 7. – datele aflate pe parcursul executării serviciilor;

d) nu poate înmâna trimiterea – pentru a afla conţinutul acesteia – altora, cu excepţia Clientului, destinatarului (respectiv altei persoane autorizate) şi a organizaţiilor amintite în alineatul 7. ;

e) nu poate divulga informaţii despre executarea serviciilor altora – cu excepţia Clientului, destinatarului (respectiv altei persoane autorizate) şi a organizaţiilor amintite în alineatul 7.

4. În aplicarea punctului d) din alineatul 3. trebuie considerată persoana indicată de Client ca având aceleaşi drepturi ca şi acesta. În privinţa punctelor c) şi e) trebuie considerată persoană cu aceleaşi drepturi ca şi Clientul şi persoana care va comunica firmei Bookurier pe cale electronică (telecomunicaţii, Internet) data de identificare a coletului, parola şi codul de acces.

5. Bookurier poate să desfacă coletul sigilat, dacă:

a) ambalajul coletului s-a deteriorat în aşa fel, încât este indicată deschiderea coletului pentru a proteja conţinutul şi protejarea conţinutului nu se poate asigura cu reambalare fără ca să nu fie desfăcut coletul;

b) acest lucru este indicat pentru a preveni pericolul cauzat de conţinutul coletului;

c) coletul poate fi valorificat în schimbul taxei neachitate.

6. Deschiderea coletului este reglementată de Bookurier şi acesta va nota în proces verbal măsurile luate. Trebuie trecute pe colet faptul deschiderii coletului, şi dacă există posibilitatea, expeditorul trebuie anunţat despre deschiderea coletului şi motivul acesteia.

7. Bookurier şi persoanele (organizaţiile) implicate în activităţile poştale de colaborare trebuie să asigure prin măsuri de organizare şi tehnice corespunzătoare confidenţialitatea coletelor transportate prin serviciile solicitate. Bookurier şi persoanele (organizaţiile) implicate în activităţile poştale de colaborare sunt obligate – în vigoarea condiţiilor normelor juridice şi a sesizărilor în această privinţă – să predea sau să prezinte coletele, publicaţiile, respectiv comunicările organizaţiilor împuternicite prin lege pentru ca acestea să cunoască conţinutul acestora, sunt obligate pe mai departe să facă posibilă observarea, depozitarea acestora, respectiv intervenţia în alt mod în colet, în publicaţiile cu texte.

18.Procedura de despagubire :

 1. SC BOOKURIER SRL  va anunta clientul despre deteriorarea coletului prin notificare scrisa in 2 exemplare cu titlu de original.
 2. Clientul va pune la dispozitia SC BOOKURIER SRL  actele de provenienta a marfurilor in limba romana cu preturile exprimate in RON cat si factura comerciala ,in termen de 5 zile de la primirea notificarii. In cazul in care termenul de 5 zile se depaseste , despagubirea nu va mai fi posibila .
 3. SC BOOKURIER SRL  se obliga ca in termen de 30 de zile de la notificare sa dea un raspuns in scris clientului in 2 exemplare cu titlu de original.
 4. Clientul va factura produsele la valoarea de achizitie catre SC BOOKURIER SRL  in 5 zile lucratoare de la raspuns.
 5. SC BOOKURIER SRL  va achita prin una din metodele de comun agreate factura emisa de catre client pentru produsele deteriorate.
 6. SC BOOKURIER  SRL este direct raspunzator pentru coletele deteriorate in cazul in care procedura de ambalare si semnalizare a fost indeplinita in totalitate.