Request could not be processed : UAE
TRACK&TRACE
BOOKONLINE
CERE OFERTA
E-COMMERCE

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

BOOKURIER LOGISTICS SRL cu sediul social n București, sos. Pantelimon, nr. 243, Bl.52, Sc. A, Et.4, Ap.15, sector 2 și punct de acces/contact, declarat la A.N.C.O.M, Ilfov, sos. Alexandria, nr. 99A,nregistrată la Registrul Comerțului cu J40/13239/2013, cod fiscal RO32398711, oferă servicii poștale, avnd ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale.

BOOKURIER LOGISTICS SRL oferă servicii poștale, pentru clienți avnd n general personalitate juridică, dar și persoane fizice care pentru furnizarea serviciilor achită contravaloarea serviciilor la preluarea trimiterilor spre livrare.

BOOKURIER LOGISTICS SRL oferă servicii incluse n sfera serviciului universal, dar și neincluse n sfera serviciului universal n următoarele condiții:

BOOKURIER LOGISTICS accepta doar trimiteri poștale ambalate și etichetate n mod corespunzător de către expeditor.

1. Condiții de acceptare obligatorii a trimiterilor poștale:

Pentru ca trimiterea sa fie livrata la destinație n cele mai bune condiții, expeditorul trebuie sa respecte condițiile privind ambalarea și pregătirea trimiterii poștale. Ambalarea trimiterilor poștale se poate face utiliznd cutii de lemn/carton, plicuri, ambalaje din plătci, etc. n funcție de natura bunului care face obiectul trimiterii poștale, astfel nct acesta sa protejeze bunul.

CATEGORIE PRODUS TIP PRODUS AMBALAJ CORESPUNZĂTOR
MĂRFURI CASANTE STICLĂRIE Ambalaj din lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.
PARBRIZE / GEAMURI Ambalaj de lemn, umplut cu polistiren sau alt material protector.
BĂUTURI / LICHIDE MBUTELIATE N STICLĂ Ambalaj special compartimentat din lemn, umplut cu polistiren sau alt material protector.
TABLOURI / GRAVURI Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.
MĂRFURI FRAGILE PIESE AUTO Ambalaj de carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector.
ECHIPAMENT ELECTRO-CASNIC, JUCĂRII, OBIECTE DE MOBILIER Ambalaj de carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector.
DISCHETE, BENZI, CD-URI, CĂRTI, REVISTE Ambalaj de carton sau plastic.
INSTRUMENTE MUZICALE Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.
FRIGIDERE Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.
ARAGAZ Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.
MASINĂ DE SPĂLAT Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector.

Calitatea ambalajelor este foarte importantă și, prin urmare, nu vor trebui utilizate cutii sau ambalaje deteriorate; dacă este cazul, trebuie utilizate materiale de umplere, sa se tina cont de rezistența și durabilitatea ambalajelor alese; n cazul reutilizării cutiilor, acestea nu trebuie sa conțină etichetele sau stocherele vechi. n cazul trimiterilor poștale tip “cadou”, acestea ar trebui reambalate ntruct ambalajele decorative ale acestora nu sunt adecvate livrărilor; trebuie utilizate materiale de amortizare pentru a evita pierderea conținutului expedierii; obiectele fragile trebuie protejate cu materiale pentru amortizare de jur mprejurul lor, obiectele fragile plate ar trebui să aibă separatoare de protecție, discurile informatice trebuie protejate cu materiale speciale cu bule, marginile ascuțite ale bunurilor trebuie protejate cu material de susținere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton dublu pentru bunurile de valoare; pentru cutiile din lemn trebuie verificate/securizate colturile și capacul trebuie bine nchis (etanșat).

 • Pot fi expediate numai trimiteri poștale complet sigilate.
 • Coletele din care ies obiecte lungi și ascuțite nu sunt potrivite pentru livrare.
 • Cutiile trebuie exploatate optim, dimensiunile și calitatea corespunzătoare a materialului ambalajului precum și umplerea spațiului interior protejează bunul.
 • Bunurile fragile trebuie ambalate cu polistiren sau alte materiale de căptușire și de umplutură; inscripția Fragil atenționează, dar nu protejează bunul, aplicarea etichetei Fragil nu scutește expeditorul de obligația ambalării coletului corespunzător naturii bunurilor.
 • Articolele de tehnica telecomunicațiilor(IT) care urmează să fie reparate vor fi predate n ambalajul original.
 • Sticlele, flacoanele introduse n colet trebuie protejate unele de celelalte, iar n partea de jos și de sus printr-un strat protector.
 • Bunurile cu forme speciale care se ambalează greu trebuie protejate și cu altfel de ambalaje.
 • Cutia de carton trebuie sigilată pe fiecare parte cu bandă de lipit, dacă există această posibilitate.
 • n cazul adreselor greșite, incomplete Bookurier Logistics va depune toate eforturile pentru clarificarea situației.
 • Pentru Bookurier Logistics este importantă evitarea daunelor, de aceea acordă partenerilor consultanță n ceea ce privește ambalarea care poate fi solicitată de la serviciul de Relații cu clienții.
 • Trimiterile poștale nu trebuie sa depășească 40kg.
 • Trimiterile poștale nu trebuie sa depășească lungimea de 2m.
 • Sunt excluse acele colete al căror ambalaj este deteriorat, marginile sunt ascuțite sau care au prți bombate ori turtite, respectiv a căror livrare poate cauza deteriorarea altor colete.

Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor nscrise pe trimiterea poștala/site, cat și de ambalarea corecta și etichetarea trimiterilor.

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

 • bunuri care, prin natura lor sau prin modul n care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • ambalaje ce prezinta inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sau bunuri care contravin ordinii publice sau bunurile moravuri, dacă se depun neambalate sau n ambalaj transparent;
 • bunuri a căror livrare este interzisa prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de livrare, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

Bookurier Logistics va refuza preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respecta condițiile de ambalare Bookurier Logistics.

Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctul de acces sau de la adresa indicata de expeditor prin parteneri agreați.

Persoane fizice: trimiterile poștale se ridica pe baza unui borderou tipizat.

Limita maxima acceptata de ncasare a rambursurilor este de 5000 lei, iar a valorii declarate este de 5000 lei.

Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicata de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizata sa primească trimiterea poștala.

Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x lățime x nălțime/6000.

Bookurier Logistics nu condiționează prestarea serviciilor poștale de deschiderea trimiterii poștale, nu va deschide trimiterea poștala și nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoștința de conținutul trimiterii poștale.

Trimiterile poștale nu pot fi livrate la căsuțele poștale.

2. Condiții de calitate

Timpul de livrare al trimiterilor poștale este de24 ore pentru trimiterile poștale colectate și livrate n București.

Bookurier Logistics garantează livrarea oricărei trimiteri poștale n bune condiții și n deplina confidențialitate n oricare alta localitate de pe teritoriul Romniei n termen de 2 zile lucrătoare.

n cazul trimiterilor poștale internaționale, timpii de livrare aferenți serviciilor avnd ca obiect trimiteri poștale internaționale diferă n funcție de fiecare tara.

Pentru trimiterile poștale internaționale timpul maxim de livrare este de5 zile lucrătoare, din momentul preluării trimiterii pana la ajungerea acesteia la destinatar.

Confirmarea de Primire serviciul poștal a cărui particularitate consta n predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale nregistrata, dovada confirmata n scris de către destinatar, dovada ce se va trimite pe e-mail expeditorului n termen de 48 de ore din momentul livrării.

SC BOOKURIER LOGISTICS SRL are obligația de a preda trimiterea poștală care face obiectul serviciului confirmare de primire numai cu condiția ca destinatarul sau persoana autorizata sa primească trimiterea poștala, să confirme, n scris, primirea trimiterii poștale, prin indicarea datei, a numelui și prenumelui n clar, a calității sale n raport cu destinatarul și respectiv, prin adăugarea semnăturii, pe formularul utilizat de furnizor n acest sens.

Serviciul de trimitere contra Ramburs

Serviciul poștal a cărui particularitate consta n achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale nregistrate. Preluarea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului contra ramburs se face numai n condițiile n care expeditorul a indicat n mod corect și complet toate datele sale de identificare.

Termenul de returnare către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul trimiterilor poștale (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale colectate și livrate n București, respectiv 5-6 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale livrate n alte localități, de la livrarea trimiterii.

“Serviciul Ramburs” este valabil doar pentru trimiterile poștale colectate și livrate pe teritoriul Romniei, nu și pentru trimiterile poștale internaționale.

Moneda admisă n care se poate face achitarea sumelor de bani n cazul “Serviciului Ramburs” este “LEU”

Modalitățile de plată a tarifului serviciului poștal este stabilit la ncheiere contractului cu beneficiarul și poate fi cash sau prin virament bancar.

Serviciul de trimitere recomandată

n cazul serviciului de trimitere recomandata, expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar n termen de 9 luni de la data depunerii acesteia n rețeaua BOOKURIER LOGISTICS. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectiva n termen de maxim 30 zile de la data solicitării printr-o metoda agreata (ex: fax, e-mail, etc), fără a implica costuri suplimentare n sarcina expeditorului.

Serviciul de trimitere cu valoare declarată

Termenul n care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale este de 9 luni de la data depunerii acesteia, BOOKURIER LOGISTICS avnd obligația de a comunica dovada respectiva n termen de 30 zile de la data solicitării printr-o metoda agreata cu expeditorul (ex: fax, e-mail, etc), fără a implica costuri suplimentare n sarcina expeditorului.

3. Termenul de păstrare a Trimiterilor poștale care nu au putut fi predate destinatarului:

n cazul n care destinatarul nu este găsit la adresa indicată pe trimiterea poștală Bookurier Logistics va notifica /aviza destinatarul despre existenta unei trimiteri poștale, punctul de contact de la care o poate ridica și va păstra trimiterea poștala timp de 5 zile de la data notificării/avizării, la punctul de contact unde urmează sa se facă livrarea. Avizul cuprinde obligatoriu data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poștale la dispoziția destinatarului precum și denumirea, adresa, programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicata trimiterea poștala.

4. BOOKURIER LOGISTICS va returna trimiterea poștală la adresa indicată de clientul expeditor ntr-un termen de 30 zile de la data expirării perioadei de avizare sau de la data ncercării de livrare, după caz, fără costuri suplimentare, dacă trimiterea nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

 • adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu există nicio construcție unde trimiterea poștală să poată fi predată, ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterilor poștale;
 • destinatarul/persoana autorizata sa primească trimiterea poștala, nu a fost găsita la adresa indicata, iar termenul de avizare a expirat;
 • destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat primirea trimiterii poștale sau confirmarea n scris a primirii trimiterii poștale n cazul serviciului confirmare de primire, ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs.

Trimiterile poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului, vor fi păstrate timp de 9 luni de la data depunerii trimiterilor poștale, n depozitul Bookurier Logistics din București.

Daca n acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea poștala, aceasta va trece fără vreo nicio notificare sau formalitate prealabilă n proprietatea Bookurier Logistics.

5. Stabilirea condițiilor n care este angajată răspunderea contractuală a furnizorului fată de expeditor:

a) n caz de pierdere, furt sau distrugere totala a trimiterilor poștale, BOOKURIER LOGISTICS acorda despăgubire:

1. Cu ntreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

2. Cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;

3. Cu suma reprezentnd de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs.

n cazurile soluționate mai sus se restituie și tariful ncasat.

b)n caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:

1. Cu valoarea declarata pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, nscrisă n nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. Cu cota parte corespunzătoare greutății lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile poștale depuse nchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

3. Cu suma reprezentnd de 10 ori tariful serviciului, n caz de pierdere parțiala, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

c) n cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, Bookurier Logistics răspunde cu ntreaga valoare a rambursului pentru situația n care nu a restituit expeditorului ntreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare pana la valoarea integrală a acestuia n cazul n care rambursul a fost ncasat parțial de la destinatar.

n următoarele cazuri BOOKURIER LOGISTICS este exonerat de răspundere:

 • Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 • Trimiterea a fost primita fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;
 • Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forța majora sau a cazului fortuit;
 • Utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale.

n acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu excepția tarifului de asigurare.

La sumele prevăzute la punctele a) și b) se adaugă dobnda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau după caz al introducerii cererii de chemare n judecată indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completa a conținutului este echivalenta cu pierderea trimiterii poștale.

n cazul n care expeditorul a declarat o valoare mai mica dect cea reala, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

n cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale confirmata n scris de către destinatar, Bookurier Logistics are obligația ntocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

n cazul nerespectării termenilor stabiliți n prezentul document, Bookurier Logistics va despăgubi expeditorul cu 1% din tariful ncasat. Bookurier Logistics răspunde pentru trimiterile poștale internaționale n conformitate cu prevederile acordurilor internaționale la care Romania este parte, iar n cazul n care nu exista astfel de acorduri se aplica prevederile legislației naționale a prezentului document.

BOOKURIER LOGISTICS răspunde pentru trimiterile poștale internaționale n conformitate cu prevederile acordurilor internaționale la care Romania este parte, excepție făcnd situația n care nu exista astfel de acorduri, caz n care se aplică prevederile legislației naționale și a prezentului document.

6. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori:

Bookurier Logistics a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, n special n ceea ce privește pierderea, furtul, distrugerea parțiala totala sau deteriorarea trimiterilor poștale precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc). Procedurile permit soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Reclamația poate fi introdusă att de Expeditorul ct și de Destinatarul nemulțumit de serviciile prestate.

Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 (șase) luni calculate de la data la care expedierea a fost preluată de către Bookurier Logistics de la Expeditor; reclamația va primi număr de nregistrare și va fi nscrisă n registrul electronic de reclamații.

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația prealabila n termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Reclamația poate fi transmisa fie personal de către reclamant la sediul societății, fie prin e-mail pe adresele: reclamatii@bookurier.ro; reclamatii@clickcolet.ro, sau o poate trimite n plic la adresa Sos Alexandriei, nr. 99A Ilfov, Bragadiru. ANEXA

Persoanele reclamante trebuie sa depună/trimită la Bookurier Logistics toate documentele prin care și ntemeiază pretențiile n vederea efectuării unor analize corecte și complete (copie nr.AWB/Comanda, PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiză, etc).

Departamentul Relații cu Clienții confirma reclamantului primirea reclamației, prin nmnarea numărului de nregistrare n cazul reclamațiilor depuse personal, prin mail dacă reclamantul face publica adresa sa de mail și solicită acest lucru prin completarea confirmării de primire n cazul reclamației scrise și expediata n plic cu confirmare de primire sau prin adresa de răspuns n cazul reclamației transmise prin posta, fără confirmare de primire.

Solicitantul va fi despăgubit n funcție de tipul serviciului ales n termen de 30 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației fără a depăși termenul de 3 luni menționat mai sus.

Daca reclamația este ntemeiata, despăgubirea se acordă cash la casieria BOOKURIER LOGISTICS sau prin virament bancar n funcție de preferința utilizatorului, dacă solicitantul este persoana fizica prin ordin de plată sau prin compensare dacă solicitantul este persoana juridică.

Termenii și condițiile sunt afișate pe site și la punctele de acces deservite de personal, iar comenzile nu se pot finaliza dect n momentul n care citiți și sunteți de acord cu aceștia.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

BOOKURIER LOGISTICS este nregistrată la Autoritatea Naționala de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 26183 iar acceptarea termenilor și condițiilor de livrare ale BOOKURIER LOGISTICS presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal n conformitate cu Legea 677/2001.